تکنولوژی فشرده سازی

sms

در کشور کفر و استکبار با مخفف کردن Short message service به sms کلمه ای فشرده ارائه کردند.
ولی ما با فشرده تر کردن sms به S به دنیا فهماندیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و ما پیشرفته تر از تو هستیم، ریز میبینمت کوچولو!!

/ 3 نظر / 48 بازدید
highboy

اینم ی نمونه گشادی دیگه،

منم!!!!!

خخخخخخخخخخخ