ببخشید خانم، ساعت چنده؟

ای بابا، صبح تا حالا از هر کسی ساعت میپرسم یک چیز جواب میده!

/ 4 نظر / 8 بازدید
یک دیوونه

خدایا…. یا نوری بیفکن ، یا توری… ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد !

highboy

سلام؛ چطوری خوفی این پستت باحال بود مرسی؛