آیا میدانید قرآن....

آیا مـــی دانیــــد که اگـــر شـــما در حــــال حـــمل قـــرآن بـــآشـــید، شـــیطان دچـــار درد شـــدید در ســـر میــــشود

و باز کـــردن قـــرآن، شیـــطان را تجــــزیه مــــی کنـــد

و بــــا خوانـــدن قـــرآن ، به  حــالت غـــش فـــرو میــــرود..

و خــــوانــدن قـــرآن باعـــث در اغــــما رفــتــنــش مــیــشود؟؟؟؟

و آیـــا شـــما مـــی دانید کـــه هنگــــامـی که مـــی خــواهـــید ایــــن پیـــام را بــــه دیـــگــران ارســــال کنــــید، شیطان سعـــی خواهـــــد کــــرد تا شـــــما را منــــــصرف کند؟؟؟؟
فـــریب شیــــطان را نخــــور!!!!!

پـــس ایـــن حـــق را داریــــد کـــه ایـــن پســـت رو کـــپی کنید

و یادتان باشد در اولین فرصت چند خط یا چند صفحه قرآن بخوانید

و تــــوی وب
هـــاتون بــــذارید.

/ 2 نظر / 7 بازدید
آقای ایده

خیلی عالی بود. من که واقعاً تجربش کردم. برای همینه که توی ماه مبارک رمضان گناه کمتر می کنیم. چون قرآن بیشتری می خوانیم. موفق باشید

سید احمد طباطبایی

واقعا از نشر چنین خرافاتی شرم نمی کنید !؟؟! دوره ی جاهلیت برای شما تمام نمی شود ؟!؟!؟! خدا هدایت کند با این خرافات زدگی تان آبروی دین راهم می برید . شیطان عقل شما را تعطیل کرده گویا