اعمال ماه مبارک رمضان

دو تا پسر دختر که تازه با هم نامزد کرده بودن، باهم صحبت میکردن، دختره بهش میگه: میخوای از اول ماه سحر صدات کنم؟!

پسره که بد جور مست یار شده بود، میگه:

نه همون غضنفر صدام کنی بهتره!

/ 1 نظر / 50 بازدید
pop30

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]