اعجاز پیامبر اعظم در پیشگویی از حوادث آینده

دو کتاب پیشگوییهای پیامبر اعظم (ص) و پیشگویی های امام علی (ع) به نظر من دارای مطالب جالبی هستند. مخصوصا مطالب کتاب امام علی (ع) زیبا تر جمع آوری و ویراستاری شده است.

اگر علاقمند به کتاب خوانی هستید حتما این دو کتاب را مطالعه کنید.

بخشی از این کتاب درباره نحوه شکلگیری پیشگویی های نوستر آداموس توضیحاتی داده شده است.

/ 32 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هستی

سلام دوست من سری به ما نمی زنی منتظرم [گل]

ali

سلام آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بوشام

سلام ممنون که سر زدید وبلاگ بامزه ای دارید سال خوب و خوشی داشته باشید

بوشام

سلام ممنون که سر زدید وبلاگ بامزه ای دارید سال خوب و خوشی داشته باشید

بهرام

با اجازه وبلاگ زیبایت را لینک میکنم

ali

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,&

T-fa

چرااااااااااااااااااااااآپ نمیکنی [عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]من میخوام نظر بدم[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

هستی

سلام نوروز مبارک و زندگیت سراسر بهاری[گل][گل]

ali

در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند السلام علیک یا فاطمة الزهرا آپم منتظرم