تا به حال به این تبلیغ ایرانسل دقت کردین؟؟

طرح 1 روزه مکالمه رایگان ایرانسلی (1-7 صبح) تنها با 500 تومان!!

*555*3*6*1#

با توجه به مطالب بالا به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟

  1. آیا غضنفر مدیر تبلیغات ایرانسل هست؟
  2. روز از ساعت 1 تا 7 هست؟
  3. رایگان یعنی 500 تومان؟
  4. هر سه مورد صحیح است؟