به نظر من علی دایی و هوگو جاوز یک شباهتهایی به هم دارن، خیلی هم چهره  و هیکل هاشون دور از هم نیست.

به نظر شما چند درصد شبیه هستن؟! لطفا تو نظرات پیغام بگذارید و نظرتون رو بگید