یک سفر داشتم به کربلا، طرف اومده میگه از بمب گذای و انفجارها جون سالم بدر بردی؟

گفتم: وگرنه پس چــــــــــی؟!

من شهید شدم؟!
شهیدان زنده اند، الله و اکبر!