دو کتاب پیشگوییهای پیامبر اعظم (ص) و پیشگویی های امام علی (ع) به نظر من دارای مطالب جالبی هستند. مخصوصا مطالب کتاب امام علی (ع) زیبا تر جمع آوری و ویراستاری شده است.

اگر علاقمند به کتاب خوانی هستید حتما این دو کتاب را مطالعه کنید.

بخشی از این کتاب درباره نحوه شکلگیری پیشگویی های نوستر آداموس توضیحاتی داده شده است.