یک روز تابستونی که یک پیرآهن آستین کوتاه دارید و ساعت مچی هم به دستتون نیست، از یک خانم محترم بپرسید:

ببخشید خانم، ساعت چنده؟!

فقط  یک طوری بپرسید که فکر کنه شما ازش خوشتون اومده و برای باز کردن سر صحبت ازش این سوال رو پرسیدین!

بعد که جواب داد، این رو بگین:

 


ای بابا، صبح تا حالا از هر کسی ساعت میپرسم یک چیز جواب میده!