و این هم از اولین آهنگ مجاز حبیب به همراه سمیر زند

محکوم از حبیب و سمیر زند


محکوم عشقم، گرفتار یار، مثل پرنده هوادار یار
 مثل یه سایه به همراه یار، بود و نبودم به دلخواه یار
 هر چی که یار گفت، دلم گفت به چشم
 از گل و خار گفت، دلم گفت به چشم
 هر جا که یار بود، دلم گفت برو، با گل و خار بود، دلم گفت برو
 خون شد دل من به افسون یار
 هجر دل من پریشون یار
 گوشه ی چشمم فقط جای یار
 کار دو چشمام، تماشای یار
 یار اگه جانانه خریدار شد، دل گل سرخ توی بازار شد
 وای گل سرخ دل من خار شد
 هر چی شد از دست همین یار شد…

دانلود آهنگ محکوم از حبیب و سمیر زند