سه تا پیر زن که با هم همخونه شده بودن، تصمیم میگیرن دوباره ازدواج کنن.
یکیشون که به اینترنت آشنایی داشت میره توی یک سایت همسریابی ثبت نام میکنه و مینویسه:

با من ازدواج کنید، دوتا هم جایزه بگیرید