زنان خوشگل دو دسته هستن:

یا خودشون خوشگل هستن، یا قشنگ آرایش میکنند

وگرنه پس چــی؟! عکس زیر رو نگاه کنید متوجه میشید