زن پشت سری: واقعا می ارزه از این پل رد بشیم؟!

زن جلویی: وگرنه پس چی؟! اون ور پل یک مرکز همسریابی هست، من تلفنی صحبت کردم، الان چندتا کیس مناسب برامون پیدا کردن. میریم رو در رو صحبت کنیم تا بیشتر آشنا بشیم. 

همسریابی