خیلی سریال قشنگیه میخوای دانلودش کنی؟

دانلود سریال ستایش 

برو فکر نون باش خربزه آبه.

کارگردان این سریال مزخرف، مردم رو خر فرض کرده: ستایش به مغازه دار میگه شماره منو یادداشت کن: 0911 230 بدون اینکه دوربین عوض بشه یا سکانس تموم بشه از مغازه میره بیرون. تا این حد سریال مزخرفه

حالا فکر کردی ابوریحان بیرونی هستی میخوای این سریال مزخرف رو دنبال کنی؟!